Arş. Gör. Dr. CİHAN SOYDAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. CİHAN SOYDAN

T: (0282) 250 2361

M csoydan@nku.edu.tr

W csoydan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Yeni Bir Enerji Sönümleyici Eleman ve Prefabrike Yapı Sistemlerindeki Moment Aktarmayan Birleşimlere Uygulanması (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1998-2001
Tez: Binalarda Düşey Deprem Etkisi, Orta Hasarlı Bir Binaya Uygulanması (2001)
Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İNŞAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1994-1998
Tez: Ankraj Hesap ve Uygulamaları (1998)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI ANABİLİM DALI
2015-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI ANABİLİM DALI
2006-2015
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI ANABİLİM DALI
1999-2006
İdari Görevler
Bölüm Temsilciliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BÖLÜM KALİTE TEMSİLCİSİ
2018-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / SEKTÖR TÜMLEŞİK EĞİTİM KOMİSYONU
2018-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İNTERNET SAYFASI DÜZENLEME KOMİSYONU
2012-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İNTİBAK KOMİSYONU
2010-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
2010-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MEZUNİYET VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
2008-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / STAJ KOMİSYONU
2007-2010
Komisyon Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BURS KOMİSYONU
1999-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
İstihkam Teğmen TÜRK HAVA KUVVETLERİ 2006-2007
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Soydan C., Yüksel E., İrtem E., Retrofitting of Pinned Beam–Column Connections in RC Precast Frames Using Lead Extrusion Dampers, Bulletin of Eartquake Engineering, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. Soydan C., Yüksel E., İrtem E., The Behavior of a Steel Connection Equipped with the Lead Extrusion Damper, Advances in Structural Engineering, vol. 17, pp. 25-40, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yüksel E., Soydan C., Güllü A., Tek Yönlü ve Çevrimsel Yükler Etkisindeki Önüretimli Elemanların Mafsallı Bağlantılarının Kayma Davranışı, Beton Prefabrikasyon Dergisi, cilt 29, ss. 9-20, 2015.
Diğer Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Karadoğan H. F., Bal İ. E., Yüksel E., Yüce S. Z., Durgun Y., Soydan C., Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology , Bölüm: An Algorithm to Justify the Design of Single Story Precast Structures, Yayın Yeri: Springer International Publishing, Editör: Atilla Ansal, 2015.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Soydan C., Yüksel E., İrtem E., Determination of the Characteristics of a New Prestressed Lead Extrusion Damper, 16th World Conference on Earthquake Engineering (09.01.2017-13.01.2017).
Poster
2. Soydan C., Yüksel E., İrtem E., Determination of the Characteristics of a Specially Designed Lead Extrusion Damper, 14th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibration Control of Structures (09.09.2015-11.09.2015).
Tam metin bildiri
3. Karadoğan H. F., Durgun Y., Bal İ. E., Yüce S. Z., Yüksel E., Soydan C., A Code Compatible Approach to Justify the Seismic Design of Simplified Structures, 5th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (25.05.2015-27.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. Soydan C., Yüksel E., İrtem E., Numerical Modeling of Single Storey Precast Frame’s Pinned Connections with a Special Damper, 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (12.06.2013-14.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. Soydan C., Güllü A., Hepbostancı O. E., Yüksel E., İrtem E., Design of a Special Lead Extrusion Damper, 15th World Conference on Earthquake Engineering (24.09.2012-28.09.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Soydan C., Yüksel E., İrtem E., Kurşun Ekstrüzyon Sönümleyici Davranışının Belirlenmesi, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 5. Toplantısı (29.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
2. Soydan C., Koçak M., Özkaynak H., Yüksel E., İrtem E., Kurşun Ekstrüzyon Sönümleyicinin Bir Birleşimin Davranışına Olan Etkisi, 7.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (31.05.2011-03.06.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal Üniversitesi (N.K.Ü.) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Kurulması, BAP, Araştırmacı, 14.11.2014-17.05.2016.
2. Özel Bir Sönümleyici Aygıtın Geliştirilmesi ve Uygulanması , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2011-Devam Ediyor.
3. Özel Bir Sönümleyici Aygıtın Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2010-Devam Ediyor.
Üyelikler
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Üye, 1998-.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üye, 1998-.